Tag Archives: Investing

Tài Khoản ECN Là Gì ? Vì Sao Nên Giao Dịch Ở Sàn KVB Prime Việt Nam

tai-khoan-ecn

Bạn cần làm gì nếu muốn giao dịch thời gian thực với báo giá thực? Đó là lúc nên chuyển từ tài khoản standard sang tài khoản ECN.

error: checked