Tag Archives: Forex

Cặp Tiền Tệ Chéo Trong Forex !

tien cheo

Nói một cách dễ hiểu, các cặp tiền tệ không bao gồm đô la Mỹ (USD) sẽ được gọi là cặp tiền tệ chéo. Các cặp tiền loại này sẽ sử dụng một loại tiền chính nổi bật khác thay cho đồng đô la

Khác Biệt Giữa Giao Dịch Ngoại Hối Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai Là Gì?

ngoai hoi tuong lai

Thuật ngữ thị trường ngoại hối có thể được coi là một thuật ngữ bao gồm một số lĩnh vực giao dịch và công cụ tài chính riêng biệt, mỗi công cụ có các quy tắc, thông lệ và đặc thù riêng. Trong phạm vi rộng hơn này, hai loại ngoại hối cụ thể có […]

error: checked